CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

ஐ Rancangan Tahunan Dunia Muzik ஐ

Rancangan Tahunan Dunia Muzik KSSR Tahun 1


Minggu
Aspek
Hasil Pembelajaran
Cadangan Aktiviti
Strategi
Bahan

1
PERSEPSI ESTETIK
Item-1.1 Irama
1.1.1 Detik
a)Mengenal pasti detik lagu yang diperdengarkan dengan betul.
-Membuat gerakan atau perkusi badan untuk merasa detik lagu yang diperdengarkan.
-Kemahiran
 berfikir.
-BCB
-Kaset
-Kibod2
PENGALAMAN
MUZIKAL
Item-2.1 Pengetahuan teknik
2.1.1 Teknik dalam nyanyian – postur
pernafasan.
a)Menyanyi dengan postur yang betul.
-Latihan postur duduk dan berdiri.
-Menyanyi pelbagai jenis lagu. 
-Kecerdasan pelbagai.
-Kemahiran berfikir
-Kibod
-Kaset
-carta


3
EKSPRESI KREATIF
Item-3.1 Penerokaan
a) Mengajuk satu contoh bunyi haiwan,alam dan suara manusia dengan betul.
-Mendengar bunyi daripada pelbagai sumber.
-Mengajuk bunyi dengan menggunakan suara.
-Kecerdasan pelbagai
-Kemahiran berfikir
-BCB
-Kaset
-carta
-gambar


4
PERSEPSI ESTETIK
Item-1.1 Irama
1.1.2 Tempo
lambat,cepat
a) Mengenal pasti tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul.
-Mendengar dan menyanyi lagu-lagu dalam berlainan tempo.
-Mengecam tempo lambat dan cepat dalam lagu yang diperdengarkan /dinyanyikan.
-Kemahiran berfikir
-kecerdasan pebagai
-Kaset
-Kibod
-carta5
PENGALAMAN MUZIKAL
Item:2.1 Pengetahuan Teknik
2.1.1 Teknik dalam nyanyian
-postur,sebutan
a) Menyanyi dengan postur yang betul.
b) Menyanyi dengan sebutan yang jelas.
-Latihan postur duduk dan berdiri.
-Menyanyi pelbagai jenis lagu.
-Latihan sebutan berirama.
-Membuat latihan sebutan perkataan.
-BCB
-kecerdasan pelbagai
-Kibod
-Kaset

6


PERSEPSI ESTETIK
Item:1.1 Irama
1.1.3 Nilai not
not panjang/pendek
a) Mengecam nilai not yang dimainkan secara terasing dengan betul.
-Mendengar contoh not panjang dan not pendek.
-Menyatakan nilai not yang diperdengarkan.
-BCB
-Kecerdasan pelbagai
-Kemahiran berfikir
-Kibod
-Kaset


7
PENGALAMAN MUZIKAL
Item:2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi.
-memegang dan mengendalikan.
a) Memegang alat perkusi dengan teknik yang betul.
-Meneroka alat muzik secara bebas dari segi cara memegang dan membunyikannya.
-Memegang dan membunyikan alat perkusi secara konvensional.
-kemahiran berfikir.
-Kecerdasan pelbagai.
-Kaset
-Kibod
-alat perkusi8
PERSEPSI ESTETIK
Item:1.1 Irama
1.1.3 nilai not
not panjang/pendek
a) Mengecam nilai not yang dimainkan secara terasing dengan betul.
-Mendengar contoh not panjang dan not pendek.
-Menyatakan nilai not yang diperdengarkan.
-Memainkan corak irama menggunakan alat perkusi ringan berdasarkan skor.
-kemahiran berfikir.

-Kaset
Gambar
-alat perkusi9
PENGALAMAN MUZIKAL
Item:2.1 Pengetahuan teknik
2.1.2 teknik dalam permainan perkusi
-memainkan
b) Memainkan alat perkusi mengikut teknik yang betul.
-Memainkan alat perkusi sambil menyanyi,membuat gerakan kreatif dan mendengar muzik.
-Kemahiran berfikir.
-BCB
-Kecerdasan pelbagai

-Kaset
-Kibod
-alat perkusi


10
PERSEPSI ESTETIK
Item:1.1 Irama
1.1.4 corak irama
-rentak mac

a) Mengenal pasti rentak mac dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul.
-Mendengar,menyanyikan,memainkan lagu-lagu berentak mac.
-Membuat gerakan mengikut detik berdasarkan lagu berentak mac.
--kecerdasan pelbagai
-kemahiran berfikir
-kaset
-kibod
-kad imbasan


11
PENGALAMAN MUZIKAL
Item:2.2 Pengalaman muzik
2.2.1 menyanyi
a) Menyanyikan lagu dengan betul mengikut tempo,melodi dan ekspresi.
-menyanyikan pelbagai jenis lagu secara solo atau kumpulan.
-menyanyi secara hafalan mengikut pic,dinamik dan mud.
-kecerdasan pelbagai
-kaset
-kibod


12
PERSEPSI ESTETIK
Item:1.2 Melodi
1.2.1 Pic-tinggi/rendah
a) Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah pada bunyi yang diperdengarkan secara terasing dengan betul.
-mendengar,membunyikan,memainkan pic tinggi dan rendah.
-membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan.
-kemahiran berfikir.
-BCB
-kecerdasan pelbagai
-kaset
-kibod
13
PENGALAMAN MUZIKAL
Item:2.2 Menyanyi
-tempo
-ekspresi
a) Menyanyi lagu dengan betul mengikut tempo dan ekspresi.
-menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo atau berkumpulan.
-menyanyi secara hafalan mengikut tempo,pic dan mud.

-konstruktivisme
-BCB
-kecerdasan pelbagai
-kibod
-kaset


14
EKSPRESI KREATIF
Item:3.1 Penerokaan
-pengalaman menemui
meneroka pelbagai bunyi-haiwan,alam dll.
Aras 2
Mengajuk dua contoh bunyi haiwan,alam dan suara manusia dengan betul.
-mendengar bunyi daripada pelbagai sumber.
-mengecam dan mengenal pasti bunyi.
-mengajuk bunyi dengan menggunakan suara.
-kemahiran berfikir
-kecerdasan pelbagai
-alat perkusi
-kibod
-kad imbasan


15
PERSEPSI ESTETIK
Item:1.2 Melodi
1.2.1 Pic-tinggi,rendah
a) Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah pada bunyi yang diperdengarkan secara terasing dengan betul.
-mendengar,membunyikan,memainkan pic tinggi dan rendah.
-membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan.
-mengecam aras pic yang dimainkan.
-kecerdasan pelbagai
-BCB
-pembelajaran masteri
-kibod
-kaset
-carta


16
PENGALAMAN MUZIKAL
Item:2.2 Pengalaman muzik
2.2.1 menyanyi
-pic –solfa so,mi
a) Menyanyikan dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu.
-membuat latihan solfa dengan pic ‘so’ dan ‘mi’.
-membuat latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen.
-menyanyikan lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ’mi’
-BCB
-kecerdasan pelbagai
-kibod
-kaset

17


EKSPRESI KREATIF
Item:3.1 Penerokaan
-pengalaman menemui
Aras 3
Mengajuk lebih daripada dua contoh bunyi haiwan,alam dan suara manusia dengan betul.
-mengecam dan mengenal pasti bunyi.
-mengajuk bunyi dengan menggunakan suara.
-meneroka bunyi dari pelbagai sumber
-BCB
-kecerdasan pelbagai
-Pemb.Masteri
-kaset
-kibod


18
PERSEPSI ESTETIK
Item: 1.2 Melodi
1.2.3 warna ton
-suara
-bunyi haiwan,alam
a) Mengenal pasti jenis suara yang terdapat dalam muzik nyanyian yang diperdengarkan dengan betul.
-mendengar pelbagai bunyi daripada berlainan sumber.
Contoh sifat suara – nyaring,garau,halus,lembut,tinggi,rendah
-BCB
-kecerdasan pelbagai
-kemahiran berfikir
-alat perkusi
-kibod
19
  M   E   M   B   U   A   T 
     F    O      L    I     O
   P   E     N    D   I   D   I   K   A    N
 M      U     Z    I  
K
   

    20
PENGALAMAN MUZIKAL
Item: 2.2 Pengalaman muzik
2.2.1 menyanyi
-Pic – solfa so , mi
Aras 2
Menyanyikan dengan betul melodi mudah yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu.
-membuat latihan solfa dengan pic ‘so’ dan ‘mi’
-membuat latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen.
-menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’
-kecerdasan pelbagai
-kemahiran berfikir
-Pemb.Masteri
-kaset
-kibod


21
PERSEPSI ESTETIK
Item:1.2 Melodi
1.2.3 Warna ton
-suara
-bunyi alam,haiwan
b) mengenal pasti warna ton jenis bunyi yang diperdengarkan dengan betul.
-mendengar pelbagai bunyi daripada berlainan sumber.
-mengajuk bunyi yang didengar.
-kecerdasan pelbagai
-Konstruktivisme
-kaset
-kibod

22
EKSPRESI KREATIF
Item 3.2 Improvisasi
Pengalaman kreatif
-corak irama
a) Memberi jawapan yang sesuai dengan membalas satu corak irama yang diperdengarkan.
-mendengar contoh  corak irama
 -mengecam kad imbasan ikon corak irama yang dimainkan atau diperdengarkan
-Belajar cara belajar
-kecerdasan pelbagai
-kibod
-kad imbasan

23
PERSEPSI ESTETIK
Item 1.3 Ekspresi
1.3.1 dinamik
lembut ( p ) kuat (f)
a) memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengarkan dengan betul.
-mendengar dan menyanyikan lagu yang mempunyai contoh dinamik lembut dan kuat.
-kecerdasan pelbagai
-KBKK
-kaset
-kibod


24
PENGALAMAN MUZIKAL
Item 2.1 Pengetahuan teknik
2.1.4 kriteria persembahan
-keseimbangan
a) Mengekalkan keseimbangan suara dengan baik ketika menyanyi dalam kumpulan secara berpandu.
-menyanyi pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.
-kecerdasan pelbagai
-KBKK
-kaset
-kibod


25
PENGALAMAN MUZIKAL
Item 2.2 Pengalaman muzik
2.2.1 menyanyi
tempo,melodi,ekspresi
a) Menyanyi lagu dengan betul mengikut tempo,melodi dan ekspresi.
-menyanyikan pelbagai jenis lagu secara solo atau berkumpulan
-menyanyi secara hafalan mengikut tempo,pic,dinamik dan mud.
-P.Masteri
-BCB
-Kecerdasan pelbagai
-kibod
-carta
-kaset


26
EKSPRESI KREATIF
Item 3.2 improvisasi
Pengalaman kreatif
-corak irama
ARAS 2
Memberi jawapan yang sesuai dengan membalas dua corak irama yang diperdengarkan.
-mendengar contoh corak irama
-mengecam kad imbasan ikon corak irama yang dimainkan
-membalas corak irama dengan menggunakan alat perkusi dan perkusi badan.
-P.Masteri
-kontekstual
-BCB
-KBKK
-kad imbasan
-kaset
-kibod
-alat perkusi


27
PERSEPSI ESTETIK
Item 1.3 Ekspresi
1.3.2 mud
riang,sedih,bersemangat
a) Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengarkan.
-mendengar dan menyanyikan lagu-lagu mud riang,sedih dan bersemangat.
-memilih warna yang sesuai untuk mewakili mud
-memberi respon melalui gerakan terhadap mud riang,sedih dan semangat.
-kecerdasan pelbagai
-KBKK
-kaset
-kad warna
-kibod


28
PENGALAMAN MUZIKAL
Item 2.2 Pengalaman muzik
2.2.2 memainkan alat perkusi
-detik
a) Memainkan detik lagu dengan betul mengikut tempo yang ditetapkan.
-memainkan alat perkusi untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.
-kecerdasan pelbagai
-BCB
-kibod
-kaset
-alat perkusi


29
PENGALAMAN MUZIKAL
Item 2.2 Pengalaman muzik
2.2.2 memainkan alat perkusi
-detik
-tekanan 2an,4an
a)memainkan detik dengan betul mengikut tempo yang ditetapkan.
b)memainkan tekanan dengan betul dalam lagu bermeter 2.3.4
                4 4 4
-memainkan alat perkusi untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.
-P.Masteri
-BCB
-konstruktivisme

-kibod
-kaset
-alat perkusi30
EKSPRESI KREATIF
Item 3.2 improvisasi
Pengalaman kreatif
-corak irama
ARAS 3
Memberi jawapan yang sesuai dengan membalas tiga corak irama yang diperdengarkan.
-mendengar contoh corak irama
-mengecam kad imbasan ikon corak irama yang dimainkan atau didengar.
-membalas corak irama menggunakan perkusi badan dan alat perkusi ringan.
-P.Masteri
-KBKK
-konstruktivisme
-alat perkusi
-kibod
-kad imbasan31
PENGHARGAAN ESTETIK
Item 4.1 nyanyian
Memberi respon
-warna ton
-tempo
-ekspresi
a) Memberi respon yang sesuai terhadap sesuatu bunyi yang diperdengarkan berpandukan konsep muzik yang dipelajari.
-membuat catatan,lakaran dan refleksi terhadap sesuatu bunyi yang didengar.
-memberi reaksi terhadap sesuatu bunyi secara lisan atau gerakan.
-P.Masteri
-KBKK
-kecerdasan pelbagai
-kaset
-kibod

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments: